BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Etik Kodeks
 
AFBİA, Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan maliyyə təşkilatlarında çalışan və ixtisas şəhadətnaməsinə malik işçilərin etik kodeksini müəyyən edir:
  • Müştərilər, potensial müştərilər, işə götürənlər, işçilər, peşə həmkarları və qiymətli kağızlar bazarlarının digər iştirakçıları ilə birlik, qarşılıqlı səy və hörmət əsasında etik şəkildə davranmaq;
  • Peşə heysiyyatını  və müştəri maraqlarını öz şəxsi maraqlardan üstün tutmaq;
  • İnvestisiya təhlillərinin aparılması, tövsiyyələrin edilməsi və tədbirlərin görülməsi zamanı və digər peşəkar fəaliyyətlə məşğul olduqda müstəqil peşəkar yanaşma sərgiləmək və uyğun qərarlar qəbul etmək;
  • Başqalarını peşəkar və etik şəkildə davranmağa təşviq etməklə onlara və investisiya peşəsinə olan inam və etibarı artırmaq;
  • Qiymətli kağızlar bazarının qanunlarının bütövlüyünü təbliğ və təmin etmək.

Renkinq
"Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
505,644,053.83
"Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC
291,548,385.28
"İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC
222,476,473.80
"AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC
178,185,842.17
"Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
79,924,854.59
"PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
26,833,110.09
"Kapital Menecment İnvestisiya Şirkəti" ASC
0.00
Ətraflı