Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının 

statistik göstəriciləri


ÜMUMİ GÖSTƏRİCİLƏR


20172016Məbləğ üzrə fərqBazar payı (%)
Yanvar - SentyabrYanvar - Sentyabr
Əqd sayıMəbləğ (AZN)Əqd sayı
Məbləğ (AZN)
  Korporativ qiymətli kağızlar2 1912 453 126 0922 080
8 287 491 583
-70%
27%
     İlkin bazar1211 324 926 355
155
7 908 487 290
-83%

     Təkrar bazar2 070
1 128 199 736
1 925
379 004 293
3 dəfə

  Dövlət qiymətli kağızları646
3 019 095 529
158
380 109 642
8 dəfə
33%
     İlkin bazar591
2 985 382 032
111261 429 317
11 dəfə

     Təkrar bazar55
33 713 497
47
118 680 325
-72%

  Törəmə maliyyə alətləri57 689
3 693 363 558
33 585
3 208 684 549
15%
40%
  Repo/ əks repo17
11 577 452
11 464 758
0,1%
  Qiymətli kağızlar bazarı60 543
9 177 162 630
35 824
11 877 750 532
-23%
100%
    İlkin bazar712
4 310 308 387
266
8 169 916 607
-47%
43%
    Təkrar bazar59 831
4 866 854 243
35 558
3 706 369 167
31%
57%

KORPORATİV QİYMƏTLİ KAĞIZLAR


20172016Məbləğ üzrə fərqBazar payı (%)
Yanvar - IyunYanvar - Iyun
Əqd sayıMəbləğ (AZN)Əqd sayı
Məbləğ (AZN)
  Korporativ qiymətli kağızlar2 1912 453 126 0922 0808 287 491 583-70% 100% 
 Səhmlər1 472
1 104 361 997
1 952
699 936 424
58%
45%
     Səhm (ilkin bazar)45
1 012 664 610
101
384 791 803
2,6 dəfə

     Səhm (təkrar bazar)1 427
91 697 386
1 851
315 144 622
-71%

  Korporativ istiqrazlar719
1 348 764 095
128
7 587 555 159
-82%
55%
     İlkin bazar (manatla)48
202 850 050
23
7 501 740 000
-97%

     İlkin bazar (xarici valyutada)28
109 411 695
31
21 955 487
5 dəfə

     Təkrar bazar (manatla)37
752 721 361
34
51 235 793
14,6 dəfə

     Təkrar bazar (xarici valyutada)606
283 780 989
40
12 623 879
22 dəfə


Mənbə:Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası


İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi

Burada siz İnvestisiya şirkətlərinin renkinqi ilə tanış ola bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

Xəbərləri təqib et

Ölkəmizin qiymətli kağızlar bazarındakı yenilikləri buradan təqib edə bilərsiniz.

ƏTRALI MƏLUMAT

© 2017 AFBIA. Bütün hüquqlar qorunur. | Version 3.0 © 2007-2017